2017
Saturs:

I. Vispārīgie jautājumi

II. Iestādes funkcijas, uzdevumi un tiesības valsts pārvaldes jomā

III. Iestādes struktūra

IV. Iestādes vadība un amatpersonas

V. Iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanas kārtība un iestādes darbības pārskats